Vergoeding en Tarieven

Welkom bij Voeding Optimaal

Je bent van harte welkom bij Voeding Optimaal. Hieronder vind je de tarieven voor de consulten, evenals informatie over vergoeding door je zorgverzekeraar. Als onze diensten gecontracteerd zijn door je zorgverzekeraar, hoef je zelf geen betaling te verrichten, aangezien de zorgverzekeraar deze kosten voor je dekt. Voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverleners kun je hier klikken.

Vergoeding dieetadvies

Je kunt bij Voeding Optimaal terecht voor de meeste voedings- en dieetvragen. Aangezien ik niet gespecialiseerd ben in alle diagnoses, kan ik voor dieetvragen buiten mijn expertisegebied een andere diëtist aanbevelen. Voor de onderstaande indicaties kun je bij mij terecht en worden vergoed uit de basisverzekering.

Voedingsadvies

Je kunt bij mij ook terecht als je geïnteresseerd bent in wat voeding voor je gezondheid kan doen. Vanuit een holistische visie gaan we dieper in op je voedingsvraag. Wil je graag ook stress verminderen met voeding dan kan jezelf aanvullend laten testen en voedingsadviezen krijgen afgestemd op jouw situatie. Kijk hiervoor ook bij stresscoaching.

Voedingsadvies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en komt daarom voor eigen rekening. Kijk hieronder voor de tarieven. Voor de volgende voedingsadviezen kun je terecht bij mij:

Consulten en praktische informatie

Het eerste consult, dat ongeveer 45-60 minuten duurt (plus eventueel nog 15-30 minuten administratie- en uitwerktijd), staat in het teken van het bespreken van je hulpvraag. We nemen uitgebreid je persoonlijke situatie door, waarbij we onder andere jouw huidige voedingsgewoonten en leefstijl analyseren. Dit alles vormt de basis voor het persoonlijk uitgebalanceerd voedings- en/of leefstijlplan dat we samen opstellen.

Tijdens vervolgconsulten, die 15-30 minuten duren, evalueren we hoe het gaat. Zit je op koers richting je doel? Wat is er nodig om nog succesvoller te zijn? We bepalen samen hoeveel consulten je nog nodig hebt.

Hoewel huisbezoeken momenteel niet mogelijk zijn, kan dit in de toekomst veranderen. Wanneer dit wel het geval is, wordt dit op de website vermeld. Let op: voor huisbezoeken geldt altijd een extra financiële toeslag.

Bij verhindering dien je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Als je niet of niet tijdig afzegt, kunnen de kosten van de geplande tijd in rekening worden gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 
 
 
 
 
 

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het als diëtist bijvoorbeeld niet toegestaan om contact te zoeken met de huisarts, tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Bij een klacht over de verleende zorg, is het belangrijk om eerst contact op te nemen met de diëtist. Het is raadzaam om de klacht schriftelijk te formuleren en vervolgens een gesprek aan te vragen. Het verdient de voorkeur om gezamenlijk naar een passende oplossing te zoeken.

Stappen bij een klacht:

  1. Neem eerst contact op met de diëtist.
  2. Zet de klacht op papier en vraag een gesprek aan.
  3. Probeer samen tot een oplossing te komen.

Indien er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan de klacht online worden ingediend bij het klachtenloket paramedici door het invullen van het formulier op hun website. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan bemiddelen en advies uitbrengen. Als de klacht nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost, kan er op dezelfde website een geschil worden ingediend.

 
 
 
 
 
 

Voeding Optimaal heeft een contract met bijna alle grote zorgverzekeraars. Kijk hier voor de lijst van gecontracteerde zorgverleners. 

Ook als je verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar kan je terecht bij Voeding Optimaal voor dieetadvies, dan krijg je zelf de rekening die je kunt indienen bij je zorgverzekering. Zie de polisvoorwaarden voor de restitutie voorwaarden.

Voedingsadvies zonder medisch doel wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, hiervoor kunt u zelf consulten betalen. Zie tarieven hieronder.

diëtist utrecht vergoeding

Standaard 3 uur vergoeding

Binnen de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen voor extra dieetadvisering en soms ook voedingsadvies. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Dieetadvisering komt wel eerst ten laste van het eigen risico.

geen verwijzing nodig

Directe toegankelijkheid diëtetiek

Sinds enkele jaren heb je het recht om zonder verwijzing van een arts of specialist een bezoek aan de diëtist te brengen. Een verwijsbrief is niet meer verplicht, maar soms nog wel gewenst als er sprake is van een medische aandoening zoals een (chronische) ziekte of voedselovergevoeligheid. In de meeste gevallen kun je bij Voeding Optimaal terecht zonder verwijsbrief. Als het toch nodig is dan wordt als nog gevraagd.

vergoeding vdieetadvies

Voorwaarden vergoeding

Bij dieetadvisering gaat om een dieetadvies met een medische reden. Kom je voor voedingsadvies zonder medische reden dan wordt dit niet vergoed uit de basisverzekering. Soms wel uit aanvullende verzekeringen. Check hiervoor je polis. Twijfel of je het vergoed kan worden, neem dan eerst contact op.

Om voor vergoeding voor dieetadvisering door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, zijn de volgende gegevens nodig: BSN-nummer en documentnummer paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs en de hoeveelheid gebruikte behandeltijd bij een andere diëtist binnen hetzelfde kalenderjaar.

Tarieven voedingsadvies

Wanneer wordt de diëtist vergoed?

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het uurtarief is door de zorgverzekeraars vastgesteld en varieert tussen €75,- en €88,- per uur in 2024. Binnen de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. Voedingsadvies zonder medische reden wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

De zorg (en ook dieetadvisering) binnen de basisverzekering komt ten laste van het eigen risico. Is jouw eigen risico van dit jaar er al doorheen of ben je onder de 18 jaar? Dan zijn de eerste drie uren dieetadvies gratis.

Als je geen gebruik wilt/kunt maken van vergoeding via jouw zorgverzekeraar, gelden de volgende bedragen: 

Intake Consult

88
  • 45-60 min consult

Vervolg consult lang

66
  • 45 min consult

Vervolg consult kort

44
  • 30 min consult

E-mail of telefonisch consult

22
  • 15 minuten indirect