Diëtetiek

Welkom bij Voeding Optimaal

Je bent van harte welkom bij Voeding Optimaal. Voor een goede start van de dieetbehandeling vraag ik je om het toestemmingsformulier in te vullen en te onder tekenen. Hierin staan de geldende tarieven en informatie met betrekking tot vergoedingen en betalingen.

Werkwijze

Het eerste consult duurt circa 45-60 minuten (plus 15-30 minuten administratie- en uitwerktijd). In dit gesprek wordt jouw hulpbehoefte besproken. De persoonlijke situatie wordt uitgebreid doorgenomen, waarbij onder andere wordt gekeken naar jouw huidige voedingsgewoonten en leefstijl. Dit alles vormt de basis voor het persoonlijk uitgebalanceerd voedings- en/of leefstijlplan dat wij samen met je opstellen.

Tijdens een vervolgconsult kijken we hoe het gaat. Ben je goed op weg naar je doel? Wat is er nodig voor meer succes? De gesprekken duren 15-30 minuten. We spreken samen af hoe vaak je langskomt.

Wanneer het niet lukt om naar de behandellocatie te komen, kan ik ook op huisbezoek komen.

Bij verhindering dien je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Bij het niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het als diëtist bijvoorbeeld niet toegestaan om contact te zoeken met de huisarts, tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Bij een klacht over de verleende zorg, neem dan eerst contact op met de diëtist. Het is aan te raden om de klacht op papier te zetten en daarna een gesprek aan te vragen. Het heeft de voorkeur om eerst samen te proberen tot een goede oplossing te komen. Indien het onderling niet opgelost kan worden, kun je online een klacht indien bij het klachtenloket paramedici en het formulier op de site invullen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat dan bemiddelen en advies uit brengen. Mocht hiermee de klacht niet opgelost worden, dan kun je op dezelfde site een geschil indienen.

Voeding Optimaal heeft een contract met bijna alle grote zorgverzekeraars. Kijk hier voor de lijst van gecontracteerde zorgverleners. 

Ook als je verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar kan je terecht bij Voeding Optimaal, dan krijg je zelf de rekening die je kunt indienen bij je zorgverzekering. Zie de polisvoorwaarden voor de restitutie voorwaarden.

Standaard 3 uur in de basisverzekering

Binnen de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar. Dieetadvisering komt wel eerst ten laste van je eigen risico.

oudjes

Directe toegankelijkheid diëtetiek

Sinds enkele jaren heb je het recht om zonder verwijzing van een arts of specialist een bezoek aan de diëtist te brengen. Een verwijsbrief is niet meer verplicht, maar soms nog wel gewenst als er sprake is van een medische aandoening zoals een (chronische) ziekte of voedselovergevoeligheid.

homepage

Verwijzing

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, zijn de volgende gegevens nodig: BSN-nummer en documentnummer paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs; De hoeveelheid gebruikte behandeltijd bij een andere diëtist binnen hetzelfde kalenderjaar.

Tarieven dieet- en voedingsadvies

Standaard 3 uur dieetadvisering in de basisverzekering

Dieetbegeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het uurtarief is door de zorgverzekeraars vastgesteld en varieert tussen €70,- en €75,- per uur. Binnen de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. Voedingsadvies zonder medische reden wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar. De zorg binnen de basisverzekering komt ten laste van het eigen risico. Is jouw eigen risico op? Of ben je onder de 18 jaar? Dan zijn de eerste uren dieetadvies gratis.

Als je geen gebruik wilt/kunt maken van vergoeding via jouw zorgverzekeraar, gelden de volgende bedragen:

Intake gesprek

95
  • 60 minuten direct gesprek
  • 15 minuten indirect individueel dieetvoorschrift

Vervolg consult lang

37,50
  • 30 minuten direct gesprek
  •  

Vervolg consult kort

18,75
  • 15 minuten direct gesprek
  •  

E-mail of telefonisch consult

18,75
  • 15 minuten indirect
  •