Diëtetiek

Welkom bij Voeding Optimaal

Je bent van harte welkom bij Voeding Optimaal. Voor een goede start van de dieetbehandeling vraag ik je om het toestemmingsformulier in te vullen en te onder tekenen. Hierin staan de geldende tarieven en informatie met betrekking tot vergoedingen en betalingen.

Voor wie?

Je kunt bij Voeding Optimaal terecht voor de meeste voedings- en dieetvragen. Bij specifieke dieetvragen die buiten mijn kennis gebied liggen, kan ik gewenst een andere diëtist aanraden. Voor de onderstaande indicaties kun je terecht bij mij en worden vergoed uit de basisverzekering.

Voedingsadvies

Je kunt bij mij ook terecht als je geïnteresseerd bent in wat voeding voor je gezondheid kan doen. Vanuit orthomoleculaire en holistische visie gaan we dieper in op je voedingsvraag. Wil je graag ook stress verminderen met voeding, dan kan jezelf aanvullend laten testen en voedingsadviezen krijgen specifiek voor jouw situatie. Kijk hiervoor ook bij stressscoaching.

Voedingsadvies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en komt voor eigen rekening. Voor de volgende voedingsadviezen kun je terecht bij mij:

Werkwijze

Het eerste consult duurt circa 45-60 minuten (plus eventueel nog 15-30 minuten administratie- en uitwerktijd). In dit gesprek bespreken we je hulpvraag. De persoonlijke situatie wordt uitgebreid doorgenomen, waarbij onder andere wordt gekeken naar jouw huidige voedingsgewoonten en leefstijl. Dit alles vormt de basis voor het persoonlijk uitgebalanceerd voedings- en/of leefstijlplan dat wij samen met je opstellen.

Tijdens een vervolgconsult kijken we hoe het gaat. Ben je goed op weg naar je doel? Wat is er nodig voor meer succes? De gesprekken duren 15-30 minuten. We spreken hoeveel consulten je nodig hebt.

Zijn nu even nog niet mogelijk, maar wellicht in de toekomst wel. Wanneer het mogelijk is, wordt het op de website vermeld. Voor huisbezoek is altijd een extra financiële toeslag van toepassing

Bij verhindering dien je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Bij het niet of niet tijdig afzeggen, kunnen de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het als diëtist bijvoorbeeld niet toegestaan om contact te zoeken met de huisarts, tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Bij een klacht over de verleende zorg, neem dan eerst contact op met de diëtist. Het is aan te raden om de klacht op papier te zetten en daarna een gesprek aan te vragen. Het heeft de voorkeur om eerst samen te proberen tot een goede oplossing te komen. Indien het onderling niet opgelost kan worden, kun je online een klacht indien bij het klachtenloket paramedici en het formulier op de site invullen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat dan bemiddelen en advies uit brengen. Mocht hiermee de klacht niet opgelost worden, dan kun je op dezelfde site een geschil indienen.

Voeding Optimaal heeft een contract met bijna alle grote zorgverzekeraars. Kijk hier voor de lijst van gecontracteerde zorgverleners. 

Ook als je verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar kan je terecht bij Voeding Optimaal voor dieetadvies, dan krijg je zelf de rekening die je kunt indienen bij je zorgverzekering. Zie de polisvoorwaarden voor de restitutie voorwaarden.

Voedingsadvies zonder medisch doel wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, hiervoor kunt u zelf consulten betalen. Zie tarieven hieronder.

Standaard 3 uur in de basisverzekering

Binnen de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen voor extra dieetadvisering en soms ook voedingsadvies. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Dieetadvisering komt wel eerst ten laste van het eigen risico.

oudjes

Directe toegankelijkheid diëtetiek

Sinds enkele jaren heb je het recht om zonder verwijzing van een arts of specialist een bezoek aan de diëtist te brengen. Een verwijsbrief is niet meer verplicht, maar soms nog wel gewenst als er sprake is van een medische aandoening zoals een (chronische) ziekte of voedselovergevoeligheid. In de meeste gevallen kun je bij Voeding Optimaal terecht zonder verwijsbrief. Als het toch nodig is dan wordt als nog gevraagd.

homepage

Vergoeding dieetadvies

Bij dieetadvisering gaat om een dieetadvies met een medische reden. Kom je voor voedingsadvies zonder medische reden dan wordt dit niet vergoed uit de basisverzekering. Soms wel uit aanvullende verzekeringen. Check hiervoor je polis. Twijfel of je het vergoed kan worden, neem dan eerst contact op.
Om voor vergoeding voor dieetadvisering door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, zijn de volgende gegevens nodig: BSN-nummer en documentnummer paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs; De hoeveelheid gebruikte behandeltijd bij een andere diëtist binnen hetzelfde kalenderjaar.

Tarieven dieet- en voedingsadvies

Standaard 3 uur dieetadvisering in de basisverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het uurtarief is door de zorgverzekeraars vastgesteld en varieert tussen €75,- en €88,- per uur in 2024. Binnen de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars extra vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. Voedingsadvies zonder medische reden wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De zorg binnen de basisverzekering komt ten laste van het eigen risico. Is jouw eigen risico op? Of ben je onder de 18 jaar? Dan zijn de eerste drie uren dieetadvies gratis.

Als je geen gebruik wilt/kunt maken van vergoeding via jouw zorgverzekeraar, gelden de volgende bedragen: 

Intake Consult

88
  • 45-60 min consult

Vervolg consult lang

66
  • 45 min consult

Vervolg consult kort

44
  • 30 min consult

E-mail of telefonisch consult

22
  • 15 minuten indirect